PROIZVODI

WEICON RK – strukturna lepila

Velika snaga, Elastično, Otporna na udarce.

WEICON RK-1300 i RK -1500

Namenjen je za serijsku proizvodnju sa kratkim vremenima ciklusa.

Dvokomponentna nemešajuća strukturna lepila osiguravaju veliku snagu prijanjanja čak i na velikim površinama. Komponenta za aktiviranje može se primijeniti na jednu od površina i do 30 dana pre konačnog lepljenja. U trenutku završnog primene, samolepiva komponenta polimerizira kontakt s prethodno vec nanetim aktivatorom. WEICON K-1300 i RK -1500 su podobni za sve metale (čak i s premazima) i plastiku. Također mogu vezati staklo s metalom. Oba lepila se razlikuju od ostalih po svojoj neobično velikoj snazi i velikom otpornošću na temperature. (čak i do +180C)