PROIZVODI

WEICON - FLEX Jednkomponentne lepila specijalna

WEICON Flex 310 M je jednokomponentni lepak, zaptivač na bazi MS-Polimer bez silikon. Elastični lepkovi i zaptivači se danas koriste u mnogim područjima industrijske proizvodnje i montaže. Koriste se u cilju elastičnog zaptivanja i lepljenja, ali tamo gde ekstremno visok prijenos snage nije u prvom planu . Ova grupa zaptivača i lepkova je namenjena da dinamička opterećenja, kao što su vibracije ublaži i spoji veće zazora. Pod imenom WEICON Flex 310 M dostupan je čitav niz kvalitetnih lepkova i zaptivača.

Flex 310 M®Classic

Za svestranu uporabu .Vrlo dobro prijanja i bez “primera” na aluminijum, nehrđajući čelik i mnoge druge površine. Izvrsna UV stabilnost i dobro podnosi starenje. Moguće ga je brusiti nakon stvrdnjavanja.

WEICON Flex 310 M®Super-Haft

Vrlo visoke početne čvrstoće. Za metale, plastiku i mnoge druge materijale. Posebno pogodan za lepljenje na vertikalne površine, unutra i na otvorenom. Zamjenjuje vijke, klinove, zakovice i druge tradicionalne tiple (pričvršćivače).

WEICON Flex 310 M®HT 200

Otporan na visoke temperature. Vrlo dobro prianjanje na metale i većinu plastike. Omogućuje lepljenje (spajanje) i zaptivanje delova pre toplotnog premaza (npr. plastificiranje).

WEICON Flex 310 M® 2 K

Brzostvrdnjavajuće, elastično dvo-komponentno lepilo i zaptivač na bazi hibridnih polimera. Posebno pogodan za strukturno i trajno elastično lijepljenje u industrijskoj proizvodnji i montaži. Dvo-komponentni sustav omogućuje spajanje velikih površina jednu za drugu i ispunjavanje praznine do max. 10 mm. Zbog definiranog i potpuno sigurnog procesa stvrdnjavanja, WEICON FLEX 310 M 2 K idealan je za serijsku proizvodnju.

WEICON Flex 310 M® Nehrđajući čelik

Elastično jedno-komponentno lepilo / zaptivač na bazi MS-polimera.

Flex 310 M Nehrđajući čelik ne sadrži rastvarače na bazi izocijanata koji bi izazavali koroziju. Ima jaku adhezionu snagu i koristi se u područjima:

• Metalne konstrukcije, kontejneri i konstrukcija aparata

• Prehrambena industrija

• Kuhinje i sanitarne instalacije

• Ventilacijski i klimatizacijski sustavi


Flex 310 M Nehrđajući čelik koristi se u svim aplikacijama gde boje lepila / zaptivača treba da odgovaraju boji površine materijala (npr. nehrđajućeg čelika, aluminija,

WEICON Flex+bond®

Ovaj proizvod se razlikuje od ostalih po svojoj širokoj primjeni i velikoj snazi lijepljenja.

Lepi i zaptiva skoro sve materijale kao što su: metali, drvo, plastika, staklo, keramika; kako sa samim sobom tako i s ostalim materijalima.

Flex Bond ostaje trajno elastičan, može se brusiti i farbati (mokro na mokro)*.

Dostupan u beloj, sivoj, transparentnoj i crnoj boji.

Flex+bond je


• trajno elastičan

• otporan na temp. od -40°C(-40°F) do +90C°(+194°F), kratkoročno (2-3 sata do +130°C (+266°F)

• otporan na UV i vremensko trošenje

• otporan na slanu vodu

• neutralnog mirisa

• lepi bez stezanja i mehurića

• otporan na starenje

WEICON Speed-Flex®

Brzo, jako i univerzalno ljepilo . Zamjenjuje tradicionalni spojni i pričvrsni pribor kao što su vijci, zakovice i ekseri. Speed flex je u obliku paste i stabilan te je prikladan za lijepljenja na vertikalnim površinama kako u kući tako i napolju.

WEICON Aqua-Flex

Specijalno lepilo i zaptivač za razne primene , kako na vlažnim tako i na suvim površinama.S Weicon Aqua Flex –om mogu se puniti pukotine ( do 25 mm ) te lepiti praktičnio bez stezanja na trajne materijale.

• zaptivači cevi i vodovodne cevi

• popravke pločica i spojeva izložene vlazi i void

• popravke rupa na krovu

WEICON Solar-Flex®

Snažno, elastično lepilo na bazi MS polimera, posebno pogodno za solarnu industriju. Vrlo velika početna snaga spajanja i brzo postizanje čvrstoće lepila, omogućuju lepljenje čak i na vertikalnim površinama. Naročito pogodni kod

• solarnih sistema i kontrukcija

• razvodnih kutija

• sustema za označavanje

• metalogradnja

• rezervoara i kontrukcije mašina

• ventilacijskih i klimatizacijskih sistema