PROiZVODi

PLAN ULJNIH ANALIZA

Kontaktiraje Tim BiO-NET koji će vam pomoći da pravilno odaberete obim analiza maziva i da vam demonstrira merenja licu mesta.
Čak i kada poznajete značaj i mogućnosti uljnih analiza za potpuni učinak preporučujemo prikupljanje početnih informacija i ciljeva merenja uzoraka ulja. Korisnik ulja najbolje poznaje svoj uređaj, a kombinacija rezultata analize ulja i informacija o uređaju da se na pravilan način razumeju rezultati.

Ako imate vise uredjaja ili voznih jedinica , mi smo tu da vam pomognemo da uspostavite program uljnih analiza koji sadrži :

• Plan odabranih jedinica (po kriterijumu rizika od kvara, stanja jedinica, broja neplanskih zastoja i sl),

• Odgovarajući Obim analiza - odabranih parametara,

• Optimalnu frekvenciju uzorkovanja

• Utvrđene granice za ciljane parameter,

• Način uzorkovanja i hardver za uzorkovanje (čista ambalaža, pumpa za uzorak, uzorak u radu i sl.).Ciljevi Plana uljnih analiza mogu biti

1. Smanjenje budžeta za podmazivanja

2. Upravljanje kontaminacijom maziva – smanjenje grešaka zbog kontaminacije

3. Smanjenje angažovanog vremena i troškova rezervih delova za planirane aktivnosti održavanja (servisi vozila, PM rute stalnog održavanj)Da li ćete početi da koristite nove metode da bi smanjili troškove zavisi od vas? Mi smo tu da vam pomognemo u tome.