PROIZVODI

IZVEŠTAVANJE REZULTATA ANALIZA

Izveštavanje o rezultatima analiza je putem email-a i u roku od 8h za Osnovni obim analize.
Za Prošireni obim analize je od 24h do 72h u zavisnosti od ko uzima uzorak i načina transporta uzorka.

Na slici je prikazan primer izvešataj rezultata analize ulja slika pdf Primer Izvestaja obima analize A, B, C.

Na slici je prikazan primer izvestaja rezultata analize ulja slika pdf Primer Izvestaja analize.

Reultati su kvantifikovani prikazanim granicama vrednosti i vizuelno označeni u tri stepena upozorenja – zeleno DOBRO, žuto UPOZORENJE, crveno ALARM ZA AKCIJU