PROIZVODI

EKONOMSAK OPRAVDANOST ULJNIH ANALIZA

Ekonomska opravdanost servisa uljnih analiza se utvrđuje analizom troškova koji se uzimaju kao pokazatelj.
Proaktivni model ušteda troškova rada uređaja Uljna analiza daje podatke o izloženosti uređaja kontaminaciji i direktno dovodi u vezu kontaminaciju sa radom bez neplanskih zastoja. Ako imate uljne analize korisnik odmah moze da deluje na uzroke kada se uoče i sa značajno manjim troškovima. Primer ie u tabeli Proaktivni model ušteda

PROAKTIVNI MODEL UŠTEDE *
PARAMETAR
TRENUTNA VREDNOST
CILJANA VREDNOST
PRODUŽENI VEK **
Kontaminacija čestica
1000ppm
250ppm
2 Puta
Kontaminacija vlagom
ISO 21/19/16
ISO 17/15/12
2 Puta
TROŠAK
PRVA GODINA
DRUGA GODINA
TREĆA GODINA
ČETVRTA GODINA
Zamena ulja na 8000h
148.5
148.5
148.5
148.5
Rad
80
80
80
80
Delovi (uticaj kontaminacije i korozije)
150
150
150
150
UKUPNO
378.5
378.5
378.5
378.5
* Odnosi se na pojedinačni uredjaj
** Ukupno je 4 puta produženo vreme rada bez intervencije za popsmatrani uredjaj,pogledaj tabelu u bazi za preuzimanje Ako je produžen vek korišćenja ležaja i drugih delova 4 puta, troškovi su smanjeni za 75%

Prediktivni model uštede Uljna analiza prikuplja podatke o kondiciji uređaja i korisnik može da otklanja uzroke koji proizvode najveći broj kvarova. Ovaj model uzima u obzir verovatnoću da do kvara dođe. Primer prediktivnog modela je u tabeli Prediktivni model uštede.

PREDAKTIVNI MODEL UŠTEDE *
TROŠAK
VELIKI KVAR
SREDNJI KVAR
MALI KVAR
UKUPNI TROŠKOVI
Gubitak proizvodnje
100,000.00
20,000.00
0.00
Delovi
5,000.00
2,000.00
1,000.00
Rad
5,000.00
2,500.00
500.00
Rad
110,000.00
24,500.00
1500.00
Verovatnoca kvara NEMA uljnih analiza
20 %
30 %
50 %
Procenjeni trošak (slučaj 1)
22,000.00
7,350.00
750.00
30,100.00
Verovatnoca kvara IMA uljnih analiza
5 %
10 %
85 %
Procenjeni trošak (slučaj 1)
5,500.00
2,450.00
1275.00
9,225.00
Uštede na primeru su 70% - na osnovu verovatnoće rizika da dodje do kvara

Bilo koji od modela da se usvoji troškovi za analizu maziva očigledno dovode ušteda.

Postavite sebi pitanje da li imate slične primere koji bi sa uljnim analizama mogla da smanje vase troškove. Ako imate dileme oko toga kontaktirajte nas da vam u tome pomognemo.