PROIZVODI

ULJNA ANALIZA

Analiza uzorka ulja tokom njegovog korišćenja ( oil condition monitoring) je jedna od osnovih metoda u praksi. Poznato je više metoda za kontrolu stanja uređaja u toku njegovog rada.
Zahtevi profita, bezbednosti. štednje energije i optimizacije troškova nametnuli su organizaciju održavanja “po stanju” (condition based maintenance). U praksi kod nas a posebno u svetu su primenjene različite metode kao što su vibrodijagnostika, uljna analiza, ultrazvučna merenja, termografija, shock-puls merenja.

Prvi razlog zašto uljna analiza je određivanje kvaliteta i obično je rade laboratorije proizvođača maziva sa ciljem potvrde osobina. Slabost takvih uljnih analiza može biti nedovoljna usmerenost na deo parametara koji karakterišu kontaminaciju i trošenje delova uredjaja. Najbolji učinak uljnih analiza se postiže većom frekvencijom odabranog seta parametara koji se ispituju,i sa rezultatima koji će dovoljno brzo identifikovati stanje uredjaja. Takav pristup uljnim analiza je našim servisom - Program uljnih analiza.

Rezultati analize ulja mogu da pruže odgovore na pitanja

• koliko se promenilo ulje i sastav aditiva,
• koliko ima nečistoca ( prašine, vode , glikola, čađ..)
• koliko ima čestica od habanja materijala.

Analiza maziva za podmazivanje se može uporediti sa analizom krvi ljudi. Rezultati analize odslikavaju sve procese u sistemu bilo da je to reč o uredjaju ili čoveku.

Rezultat ispitivanja opisuju trenutno stanje jednog uzorka koji se ispituje i najčešće ne znace neispravnost ulja. Najbolja primena uljne analize je uspostavljanje trenda izmerenih vrednost parametara kvaliteta ulja. Pravilan način uzimanja uzorka ulja je važan uslov I značajno može da utiče na rezultate analize. Zbog tog se pravilan uzorak maziva uvek uzima u radu ili neposredno po zaustavljanju mašine ili vozila.

Pokušajte dati odgovor na pitanje kako da možete da saznate stanje u uređaju, mašini, vozilu ili svom telu? Zbog čega bi to moglo biti važno? Nije li vaš odgovor – ako lekar treba da kontroliše krv, radnici u održavanju treba da kontrolišu maziva za podmazivanje. Na taj način će se održati I produžiti radni vek uz najoptimalnijime troškove.