PROIZVODI

Perma Star Vario

Star Control Time, Star Control Impuls Temperaturno nezavisan, precizno doziranje u različitim temperaturama.
Primena
Perma Star Vario je sistem za podmazivanje – podmazivač koji se koristi za jednu maznu tačku kao što su kotrljajni ili klizni lezajevi, klizne staze, otvoreni zupčanici, zupčasta letva, vretena i lanci. Ovaj sistem je idealan za mazne tačke gde je potrebno postići precizno utvrdjene količine maziva u promenljivim temperaturama.
Osobine
Perma Star Vario je elektromehanički sistem za podmazivanje – podmazivač koji ima elektromehaničku pumpu sa koja moze biti pokretna baterijsko (Star Vario) ili preko ispravljača 10-30V DC kod Star Control Time i Star Control Impulsa. Perma Star jedinice mogu da imaju punjenje sa mazivom od 60cm3, 120cm3 ili 250cm3. Ovaj podmazivač se moze podesiti na vreme pražnjenja od 1,3,6 ili 12 meseci, takodje da se vrši izmena podešenog vremena. Status podmazivača se moze pratiti na samoj jedinici indikacijom LED svetlom. Radna temperature za perma Star Vario je od -10ºC do 50ºC, pritisak koji postize podmazivač je max do 5bara.