PROIZVODI

PERMA Nova

Prvi temperaturno nezavisan elektrohemijski sistem za podmazivanje-podmazivač
Primena
Perma Nova je podmazivač dizajniran za jednu maznu tačku na uredjajima gde su mazne tačke kotrljajni ili klizni ležajevi, klizne staze, vodjice, otvoreni zupčanici, lanci .. Svugde gde je postoje značajne temperaturne varijacije kao sto su svi uredjaji koji rade izlozeni zimskim i letnjim atmosferskim temperaturama i zahtevaju dobro izdržljivost u uslovima vlagu i prasinu. Perma Nova zadovoljava IP65 zahteve.
Osobine Perma Nova
Perma Nova je sistem za podmazivanje – podmazivač dizajniran za rad na temperaturi od -20ºC do 60ºC. Perma Nova može biti napunjena sa uljem ili masti, količina maziva je 130ccm. Vreme pražnjenja moze biti od 1 do 12 meseci i lako se podešava na displaju kontrolne jedinice. Perma Nova ima temperaturni senzor koji povremeno meri temperaturu i na osnovu toga se menja količina generisanog gasa elektrohemijskog podmazivača. Na taj način je osigurana ista količina istisnutog maziva u svim temperaturama. Pritisak koji se postize na izlazu iz podmazivača je max do 6bara.