PROIZVODI

PERMA Flex

Prilagodljiv - čak i za izazovne mazne tačke
Perma Flex se izradjuje u dve izvedbe 60cm3 i 125 cm3. Specijalan za uska i manje dostupna mesta, temperaturno nezavistan uredjaj IP68 nivo bezbednosti.
Osobine
Perma Flex je jednostavan uredjaj za korišćenje , samo se okrene pokazivač na zeljeni broj, koji predstavlja mesece i uredjaj je aktiviran. Elektronski kontrolisana hemijska reakcija ce stvariti pritisak dovoljno da mazna tačka dobija konstatno sveže mazivo. Perma Flex je uredjaj koji moze da radi na principu ugasi pa upali. Radi na temperature od -20ºC do +60ºC, podešavanje je moguće od 1 do 12 meseci.