BIONET KONSALTING

Održavanje odavno nije, POPRAVI ONO STO SE POKVARI. Lideri u održavanju nastoje da PLANIRAJU poslove I troškove za to, KONTROLISU stanja uredjaj i PREDVIDJAJU sve aktivnosti da do kvara uopšte ne dodje.

U praksi

U praksi koliko puta vam se desilo da se posao podmazivanja odlozi... zbog rešavanja iznenadnog problema, hitnog kvara ili nabavke odgovarajućeg maziva i pribora. Svima je poznato da je podmazivanje vazno i da ga treba raditi,ali gde nastaje problem?
Praksa je pokazala da postoji značajan nedostatak organizacije i povratnih informacija u obavljanju posla podmazivanja. Naš cilj je da odgovorimo zahtevima koji treba da zadovolje smanjenje troškova održavanja kroz :

- Izrada Plan podmazivanja, radnih naloga za kontrolu
- Zamenu ručnog podmazivanja kod udaljenih, opasnih nedostupnih maznih tačaka sa automastkim podmazivačima
- Uzorkovanje i analiza ulja
- Obuku u podmazivanju