PROIZVODI

BEGA 22 ELD Standard

Prenosiv grejač za korisćenje u radionici i na terenu.

• Vreme grejanja 0-30min

• Min. unutrašnji prečnik od 10 mm

• Max. spoljšnji prečnik od 240 mm

• Max. Širina od 120 mm

• Automatska demagnetizacija

• Automatska regulacija snage

• Jaram: Set od 5 komada 7,10,14,20,40

• Max. Težina ležajeva od 15 kg

• Max. Težina punih delova od 10 kg

• Vreme grejanja od 5 min

•Temperatura grejanja 150 ºC

Mesto primene

• Tehničkom servisu

• Održavanju