PROIZVODI

BEGA Betex 1600 digitalni laserski tahometar

Ovaj profesionalni digitalni tahometar je dizajniran za merenje brzine rotacije ( RPM ) i periferne brzine m/min Kao i merenje duzine kablova, kanapa itd... Rotaciona brzina može da se izmeri kontaknto ili bez kontakta. Perifernu brzinu i dužinu je moguće izmeriti samo sa kontaktim merenjem.

• Displej: 5 digit 18mm LCD displej

• Bez kontaktni radijus merenja: 2.5 – 99 999 rpm

• Kontaktni radijus merenja : 0.5 – 19 999rpm

• Kontatni radijus za periferu brinzu: 0.05 – 1999.9 m/min

• Preciznost : +/- 0.05% _ 1 digit

• Memorija za zadnje merenje, maksimalno izmereno I minimalno izmereno

• Baterija: 4 AA 1.5V, 6V 65mV preko adaptera

• Dimenzije: 210 x 74 x 37 mm

Betex 1620 Digitalni laserski tahometar
Ovaj digitalni laserski tahometar je odličan za održavanje i servise motora, rotacionih uredjaja i mašina.

• Displej: 5 digit 10mm LCD displej

• Kontaktni radijus merenja : 5 – 99 999rpm

• Displej: 0.1 rpm na 0.5 – 999.99 rpm

• Displej: 1.0 rpm preko 1000 rpm

• Rezultati merenja: 1x po sekundi

• Preciznost : +/- 0.5%

• Kontaktni opseg: 50 – 300 mm

• Automatski kontakni odabir opsega

• Memorija za zadnje merenje, maksimalno izmereno i minimalno izmereno

• Baterija: 3 x 1.5 V AAA baterija

• Sadrži uputstvo

• Dimenzije: 72 x 190 x 37 mm

• Težina: 250 gr