PROIZVODI

BEGA Easy Laser D405

Brz, jednostavan I precizanalatzacentriranje I poravnavanje.
Easy Laser centrirajucisistem Ovaj sistem je jednostavanzaprofesionalnuupotrebu u odrzavanjukojamoraju da uraderaznamerenja I cetriranja.Ukoliko se bavitesamocentriranjemosovine, sada I u budućnostisaovimalatommoćićete da vršitegeometrijaskamerenja

Koristi sa:

Betex Jacks

Betex Spreaders

Betex Shims

Easy Laser BTA Pulley centrirajucisistem Bega International tools je firma kojasnabdevakorisnikesalasersko-optičkimsistemomzacentriranje I poravnavanjeosovina I zaraznageometrijskamerenja.
BTA Easy Laser Compact

• BTA naleženasvetipovelanaca I kaiševa

• Ne samo V-kaiševinego I ravni I zubnikaiševi

• Bezbedno I odobrenozakorišćenje u eksplozivnimokruženjima

• Pokazujeugaonu I paralelnaodstupanjaizmeđuosovina

• Može se koristiti I nahorizontalnim I navertikalnimmašinama

• Koristi se od stranejednogkorisnika

• Laserskatehonlogija je mnogobrža I preciznijanegodrugemetode

Koristi sa:

Betex Jacks

Betex Spreaders

Betex Shims