PROIZVODI

BEGA mehančki radapcinger

Betex 44

Hidraulična 8/15 tonska mini presa

Korišćenjem mehaničkih vijaka, gubi se mnogo snage prouzrokovanjem trenja između navoja. Ova mini presa prenosi udar na deo koji vadi. Za optimalno iskorišćavanje sile, zaduženi su Betex izvlakači 52 I 54, svojom izvedbom. Napomena: mogu se koristiti za 49-200, 52-230 I 54-300 I vise

Betex 46

Jednostavan, praktičan dvokraki svlakač za spoljašnji prihvat npr. remenica, ležajeva, prstenova, itd. Primenljiv za svlačenje ventilator elektromotora. Tokom rada alat se ne može izmaći jer je zategnut kontracentralnim vijkom. Visa sila se prenosi na centralni vijak tako da su kraci manje opterećeni. Rad jednom rukom jednostavan za korišćenje I u lošim uslovima. Opruga unutar kućišta garantuje stalno stezanje čeljusti od kovanog čelika.

Betex 47

Specijalno patentiran 2-kraki svlakač ležajeva Ovaj svlakač ležajeva je posebno prilagođen za svlačenje ležajeva, ležajnih prstenova itd. I ostalih delova u sklopovima. Ovaj sistem se generalno primenjuje kod demontaže vratila, pumpnih osovina itd

Betex 48-49

2/2 ležajni nabijač I svalakač Betex 48/49 je napravljen za demontažu ležajnih prstenova I ostalih delova kojima standardni svalakči nisu prilagođeni. Primenljiv za različite slučajeve

Betex 625/630

Set za zaštitu centra vratila I šupljih vratila Ovi štitnici osovina su neophodni između osovine I svlakača pri demontaži ležajeva, spojnica itd postoje dva tipa: 625 za zađtitu centra osovine I 630 za šuplje osovine. Korišćenjem zaštitinika sprečavate izobličenja na osovini, centru I vijku svlakača

Betex 52

Patentiran 3-kraki svlakač ( mehanički I hidraulični) za prečnike od 40mm do 640mm 3 kraka ovog svlakača samoprilagodljivi I simetrični, prema unutra ili napolje. Krakove nije moguće saviti ili oštriti. Hidraulični cilindar kapaciteta 20 tona je moguće za korišćenje u kombinacjii sa dva teška svlakača. Ovakav oblik hidro pumpe I osa pumpe ne utiče na porast hidro pritiska. Tako čuva vijak I omogućuje mu minimalno opterećenje.

Betex 54

Patentirani 2-kraki svlakač za prečnike od 40 do 350mm Ovaj 2-kraki svlakač je posebno prilagođen za radnje koje uključuju vađenje ležajnih prstenova, kao I kavezi (NU-NJ). Okretanjem krakova moguća je I unutrašnja demontaža. Samoosiguravajući sistem garantuje da se krakovi neće pomerati. Produžeci I ekstra produžeci kao I krakovi mogu biti posebno isporučeni za duge osovine.

Betex 56

Unutrašnji 4-kraki svalakč ležajeva sa promenljivim čeljustima ( u kutiji) za ukupno 66 ležajava do 105mm Ovaj 4-kraki svalakč ležajeva je posebno izrađen za vađenje kugličnih ležajevaiz kućišta ili sa osovina u jednom potezu.. koristi se za ležajeve 6000, 6200, 6300 I 6400.

Betex 62

Unutrašnji izvlakč prstenova do 150mm Ovaj specijalni izvlakač je napravljen kako bi olakšao I obezbedio brzu I efikasnu demontažu u teškim uslovima, npr u “slepim rupama”. Vise prilagođenih čeljusti (do 6) osiguravaju ispravan zahvat I vađenje ležajeva, čaura itd. I to sa lakoćom Manji, veći I duži su mogući po zahtevu