PROIZVODI

BEGA 38 ESD Standard

Srednji uredjaj sa rukom jarma za radionicu

• Min. unutrašnji prečnik od 30 mm do 115 mm

• Max. spoljšnji prečnik od 480 mm do 720 mm

• Max. Širina od 200 mm

• Jaram: set od 2 do 3 velicine 30, 70 i 20, 30, 70

• Automatska demagnetizacija

• Automatska regulacija snage

• Max. Težina ležajeva od 125 kg

• Max. Težina punih delova od 75 kg

• Vreme grejanja od 0 min – 60 min

Temperatura grejanja 150 ºC – 240 ºC / 350 ºC

Opciono

Adapter za jaram

Max. spoljašnji prečnik od 720 mm

Mesto primene

• Hemijska industrija

• Čelična industrija

• Papirna industrija

• Proizvodjač reduktora

• Transportni sektor

• Održavanje I OEM proizvodjači