PROIZVODI

BEGA Bearing checker

Bearing Checker je ručni, kompaktni merač stanja ležaja, pogodan za brzo otkrivanje grešaka u radu. Na osnovu merenja Bearing Checker -a metodom SPM (shock-puls-method) metode udarnog impulsa, mogu se rano otkriti uzroci lošeg rada ležaja kao što je problem podmazivanja, loša montaža ili početak oštećenja ležaja.
Bearing Checker ima pokazivanje na displaju, gde se očitavaju vrednosti
Udarni impulsa dBm/dBc, -9 do 90 dB, Temperaturu -10 do + 160 ºC (rezolucija 1ºC) Meri površinsku temperaturu kontaktno, preko infracrvenog zraka Može da se koristi i kao Elektronski stetoskop za detekciju raznih problema na mašinama a preko zvučne emisije Na displeju Bearing Checker se pokazuje odstupanje izmerenih vrednosti udarnog impulse sa karakteričnim vrednostima za ležaj. Veličina odstupanja definiše stepen greške